PACE Risk and Claims fokuserar på företags och organisationers risker och skador.

Innovation & Fokus

vrs PACE är ett fristående skadereglerings- och skadeserviceföretag som verkar i Norden och i Baltikum.

Vi gör följande:

 • Besiktning av försäkringsskador
 • Skadehantering
 • Skadereglering
 • Skadeadministration
 • Ansvarsutredning
 • Regress

Vi hanterar alla typer av försäkringsskador, främst:

 • Egendom
 • Ansvar
 • Avbrott
 • Transport
 • Entreprenad
 • Maskin
 • Olycksfall